Oferim un servei integral d’administració de finques. En AVM ens encarreguem de gestionar la seva comunitat de veïns per optimitzar els seus serveis i amb la mínima intervenció per part seva.

Avantatges de contractar-nos

Gestió integral del patrimoni/immoble/finca.
Optimització de despeses de la comunitat de propietaris.
Mínima intervenció del propietari.
Tots els nostres despeses estan fiscalitzats per una auditora externa.

En AVM oferim un servei integral d’administració de finques. És a dir que ens encarreguem de la gestió de les comunitats de propietaris en tots els seus àmbits:

 • Constitució de comunitats.
 • Convocatòria a juntes de propietaris
 • Assistència a Juntes en representació.
 • Planificació dels pressupostos
 • Tramitació de sinistres
 • Assessorament jurídic
 • Assessorament sobre legislació inherent a les comunitats
 • Inspecció Tècnica de l’Edifici
 • Instal·lació d’aparells d’aire condicionat
 • Supressió de Barreres Arquitectòniques
 • Planificació del manteniment de l’edifici
 • Gestió econòmica de la finca i rendició de comptes anual en Junta de Propietaris
 • Administració d’aparcaments.
 • Redacció de contractes.
 • Gestió de lloguers.
 • Tramitació de subvencions de rehabilitació.
 • Gestió de comptes.
 • Reclamacions judicials gratuïtes contra morosos de la comunitat, cas d’estar assegurada aquesta contingència.
 • Manteniments a preus molt avantatjosos.
 • Assessoria administrativa: Tramitació de Subvencions i Ajudes Públiques.
 • Elaboració d’Estatuts i Reglaments de Règim Intern.

Vostè obtindrà tots aquests serveis i qualsevol altre que requereixi per a l’administració de la seva finca per uns honoraris raonables calculats en funció de les normes aplicables en la matèria. Aquestes normes estableixen que s’ha de comptar la quantitat mínima d’hores mensuals en relació amb el nombre de components (locals, habitatges, places de garatge, trasters, etc.) que integren la comunitat. Després, es realitza una distribució de tals honoraris entre els propietaris segons els acords adoptats per cada comunitat. El preu orientatiu per hora de dedicació mínima de l’administrador està establert en 38,00 €.

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil i una altra assegurança de caució per tal que quedin garantits tots els imports de les comunitats en cas de fallida, apropiació indeguda o qualsevol altra contingència que pogués produir-se, per la qual cosa els diners que gestionem de la seva comunitat està plenament salvaguardat.

Pot calcular aquí mateix els honoraris corresponents a la seva finca. Simplement consulteu el següent quadre per veure quin dels nostres plans s’adapta millor a les necessitats del seu edifici i comprovi que els nostres preus són els més competitius del mercat. Els plans estan calculats per a edificis amb un mínim de 20 pisos.

Pack Bàsic

Pack Premium

5,2 € /mes per veí*

8 €/mes per veí*

Realització de junta anual

Convocatòria de veïns, organització de la reunió i redacció de l’acta

Realització de juntes extraordinàries

Per tractar qüestions que no poden esperar a la junta anual. Inclou la convocatòria de veïns, l’organització de la reunió i la redacció de l’acta.

50 euros/junta

(No inclòs)

Confecció de pressupost

Càlcul del pressupost anual de la comunitat

Seguiment d’incidències

Resolució de problemes edilicis plantejats pels veïns, inclosa la contractació del personal necessari per a resoldre’ls

Reparacions Urgents

Gestió de les tasques necessàries per efectuar reparacions urgents de l’edifici i coordinació dels proveïdors de serveis de reparació

Tramitació de sinistres

Assessorament en cas de sinistre i gestió de la tramitació

Nòmina d’empleats

Liquidació de sous i gestió d’empleats de l’edifici (personal de seguretat, encarregats, etc.)

45 euros/mes per empleat (no inclòs)

 

Assessorament Jurídic

Consell legal relacionat amb l’administració de la comunitat de veïns

No

Preu preferencial per reformes

Millora d’entre el 20% i el 30% en els preus del mercat de materials necessaris per a reformes

No

Estudi de subministraments (fins a un 30% de reducció de preus)

Cerca de proveïdors de subministraments necessaris per a reformes i construcció, amb importants descomptes

No

Procediment judicial per morosos

Inici i seguiment d’accions judicials contra veïns morosos. La comunitat no ha de preocupar-se per contractar un advocat ni per pagar-li, ja que s’inclou en el pla.

No

*Valors establerts per a comunitats de més de 20 veïns.

A manera de referència, 1 veí = 1 pis.

Per exemple: Un edifici de 10 plantes, amb 3 pisos per planta té 30 veïns (pisos), per tant pagaria 150 euros per mes el Pack Bàsic i 240 euros per mes el Pack Premium.

 

L’Oficina Municipal d’Informació d’Habitatge ha llançat una nova edició de la Guia pràctica per a comunitats de propietaris que resol els dubtes de la vida en comunitat, que pot contribuir a resoldre molts dels problemes que es plantegen en un entorn en què es desenvolupa gran part de la vida dels ciutadans.

Oferim visites a domicili sense càrrec ni compromís per a vostè.

¡Sol·liciti el seu pressupost en línia!

No estàs segur? La nostra secció de preguntes freqüents li pot ajudar.