Skip to main content

La rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida de les persones. Per això, durant l’any 2018, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona impulsa una nova convocatòria d’ajuts per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles.
En aquesta convocatòria s’han aplicat diverses mesures amb l’objectiu de protegir les persones llogateres. Així, per primera vegada, les subvencions per als pisos de lloguer estaran condicionades a que el preu de l’habitatge es cenyeixi a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona.
Així mateix, es mantenen altres mesures de convocatòries anteriors com l’obligació de mantenir les mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o la pròrroga dels contractes fins a un mínim de cinc anys.
Una altra novetat d’enguany és la creació d’un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. Aquests immobles s’han identificat gràcies a un treball de diagnosi que s’ha plasmat en un plànol de vulnerabilitat residencial de la ciutat. Amb aquestes finques s’està realitzant una feina d’acompanyament que barreja foment de la rehabilitació i intervenció sociocomunitària.
Si necessites més informació, adreça’t a qualsevol Oficina de l’Habitatge.
Consulta aquí la convocatòria general.

Reset password

Ingrese su dirección de correo electrónico y le enviaremos un enlace para cambiar su contraseña.

Powered by Estatik